Logowanie
E-mail:
Hasło:
Katalog produktów
CANUSA GTS - Izolowanie połączeń spawanych
Materiały termokurczliwe przeznaczone do izolacji połączeń spawanych rurociągów pracujących w standardowych oraz podwyższonych temperaturach.
CANUSA – Materiały termokurczliwe z oddzielną zaklejką zamykającą CLW lub CLH
Stosowane do przeciwkorozyjnego zabezpieczenia połączeń spawanych rurociągów, połączeń kielichowych, śrubowych, kołnierzowych, łuków o dużych średnicach, do naprawy dużych uszkodzeń izolacji.
CANUSA – Materiały termokurczliwe z fabrycznie zamontowaną zaklejką zamykającą
Stosowane do przeciwkorozyjnego zabezpieczenia połączeń spawanych rurociągów, połączeń kielichowych, śrubowych, kołnierzowych, łuków o dużych średnicach, do naprawy uszkodzeń izolacji fabrycznej.
CANUSA – Tuby termokurczliwe
Stosowane do przeciwkorozyjnego zabezpieczenia połączeń kielichowych, śrubowych, kołnierzowych, oraz połączeń spawanych rurociągów, zamykania rur ochronnych i osłonowych.
CANUSA – Taśma termokurczliwa HCA
Stosowane do przeciwkorozyjnego zabezpieczenia elementów rurociągów, naprawy uszkodzeń izolacji.
CANUSA – Materiały naprawcze
Stosowane do naprawy uszkodzeń izolacji, uzupełniania ubytków powłok przeciwkorozyjnych.
CANUSA – Zestaw TBK-XL 65
Stosowane do izolowania oraz zabezpieczania połączeń spawanych rurociągów, pokrytych dwu- i trójwarstwowymi powłokami PE, PP i FBE podczas operacji przepychania w gruncie.
CANUSA – System ochronny GTS-PP-100
Unikalny jednolity polipropylenowy system ochrony połączeń spawanych rurociągów pracujących w wysokich temperaturach.