Logowanie
E-mail:
Hasło:
Katalog produktów
LeakPEN
Lokalizacja wycieków jest prosta!   Mobilne urządzenie z wyjątkowymi właściwościami pomiarowymi do akustycznego wykrywania w terenie wycieków na rurociągach pod ciśnieniem. Armatura, hydranty, przyłącza domowe mogą zostać sprawdzone w prosty sposob podczas prac konserwacyjnych i inspekcji, odczytu wodomierzy lub w czasie lokalizacji wycieku w terenie. LeakPEN jest znany na całym świecie, jako niezwykle efektywne urządzenie sprawdzające. LeakPEN wchodzi w skład podstawowego wyposażenia profesjonalistów lokalizujących wycieki wody.
LOG1A
Technologia wysokiej jakości do profesjonalnego lokalizowania wycieków!   Mobilny mikrofon do armatury oraz adaptacji doziemnej o wyjątkowej charakterystyce pomiarowej do akustycznego wykrywania wycieków na rurach wodociągowych pod ciśnieniem. Mikrofon LOG1A oferuje możliwość przeprowadzenia pomiarów hałasu na armaturze hydrantach, przyłączach domowych, itp., a także prowadzenia pomiarów hałasu w ziemi na różnych rodzajach terenu. LOG1A to niezawodna jednostka, służąca wstępnej lokalizacji uszkodzeń. Stanowi podstawowe wyposażenie każdego technika wykrywającego wycieki.
LOG3000
Technologia korelacji wysokiej czułości!   LOG3000 wraz z notebookiem stanowi przenośny korelator najnowszej generacji z doskonałą charakterystyką pomiarową do precyzyjnej akustycznej lokalizacji wycieków na rurociągach pod ciśnieniem. LOG3000 może być wykorzystany jako wsparcie podczas prac prelokalizacji wycieków lub do prewencyjnej kontroli odcinków rurociągów. Oferuje możliwość lokalizacji oraz wstępnego pomiaru nie dokumentowanych lub nielegalnych przyłączy. Korelator LOG3000 wraz z notebookiem stanowi profesjonalne narzędzie pracy. Jest ważnym elementem wyposażenia do dokładnej lokalizacji wycieków na rurociągach.
Ortomat
Ograniczenie strat wody! Ortomat jest inwestycją, która pomaga oszczędzać na dwa sposoby: Jeśli można wykryć wyciek, koszty naprawy mogą być mniejsze. Wczesne rozpoznanie i natychmiastowa lokalizacja wycieku może zapobiec zniszczeniom spowodowanym przez wodę, które mogą kosztować o wiele więcej, niż kompletny system Ortomat. Wykrycie wycieku  pozwala oszczędzić na stratach wody. Małe ukryte wycieki mogą spowodować niewiarygodne straty wody. Na rurociągu o ciśnieniu 3 bar wyciek o średnicy 8mm prowadzi do rocznych strat 25 tys. m3 wody, natomiast przy 10 barach straty dochodzą nawet do 52 tys. m3 rocznie!
Ortomat-MT Universal
Uniwersalny proces nadzoru z autonomicznym transferem danych!   Ortomat-MT Universal uzupełnia rejestrator hałasu Ortomat-MT. Daje możliwość niezależnych pomiarów o nieograniczonych zastosowaniach. Można do niego podłączyć większość czujników dostępnych na rynku. Wymaga jedynie wyjścia-sygnału 4-20mA lub 0-2V. Urządzenie umożliwia monitorowanie: temperatury, ciśnienia, przepływu dla zarządzania DMA oraz poziomu zbiornika, basenu, itp. Mierzone dane są zapisywane, monitorowane i przekazywane okresowo przez GPRS do serwera FTP.
Ortomat-MT
Znaczne ograniczenie strat wody!   Ortomat jest inwestycją, która przynosi znaczne oszczędności. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii oraz różnych metod pomiarowych, system monitorowania szczelności Ortomat-MT oferuje możliwość natychmiastowego wykrywania wycieków. Rury wodne, które są poddane stałemu ciśnieniu, mogą być sprawdzane lub monitorowane pod kątem wycieków w trybie ciągłym lub czasowym. Dzięki systemowi Ortomat-MT otrzymujemy proste, ale zarazem bardzo rzeczowe informacje.
Ortomat-LC
Sposób na oszczędności w dostawach wody!   Ortomat-LC jest mobilnym lub stacjonarnym urządzeniem służącym do monitorowania wycieków na rurociągach. W celu zapewnienia stałego monitoringu szczelności, logery Ortomat-LC instaluje się na sieci wodociągowej (rurociągi przesyłowe, sieć dystrybucyjna). Obydwie struktury są kompleksowo monitorowane, aby wykryć hałas wyciek. Miejsca, w których występuje wyciek, są natychmiast rozpoznane i przechowywane w pamięci w celu wysłania ich do kontrolera lub transferu bezpośrednio do komputera. W zależności od trybu pracy, system Ortomat zapewnia żywotność baterii nawet do 10 lat.
GASENA 5
Lokalizacja najmniejszych wycieków gazu!   Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, niewielkiej wadze oraz ergonomice GASENA 5 jest idealnym przenośnym urządzeniem, ułatwiającym każdy dzień pracy. W najkrótszym możliwym czasie GASENA 5 wykrywa najmniejsze wycieki gazu w pomieszczeniach zamkniętych, przestrzeni otwartej oraz w szybach. Kontrola dywanowa pozwala na lokalizacje nieszczelności w całej podziemnej infrastrukturze gazowniczej oraz wodociągowej. Szeroki zakres dodatkowych akcesoriów umożliwia dokładne i bardzo szybkie poszukiwanie punktowych wycieków.