DENSOLEN-R20 MP

Koekstrudowana 2-warstwowa taśma o warstwie nośnej na bazie stabilizowanego polietylenu, pokryta spoiwem z kauczuku butylowego po jednej stronie