REPERO 761 | 762

Taśmy ostrzegawcze bez kleju do oznaczania obejść, zabezpieczanie wykopów i miejsc niebezpiecznych

  • oznaczanie stref niebezpiecznych
  • zagradzanie miejsc robót
  • wyłączanie ciągów komunikacyjnych, itp.
  • wytrzymała mechanicznie
  • intensywna barwa
  • akceptowana grubość