STOPAQ PVC

Elastyczna samoprzylepna taśma z polichlorku winylu pokryta klejem z żywicy kauczukowej

  • dobre właściwości przystosowawcze do różnych powłok
  • doskonała przylepność do taśm Stopaq Wrappingband jak również do własnej części zewnętrznej
  • łatwość aplikacji zarówno pod wodą, jak i poza nią
  • doskonale przystosowana do ręcznej aplikacji

KARTA TECHNICZNA (EN)